نمایشگاه مصور گسترش عربستان در مسجد جامع

مام حقوق برای رئاست کل امور مسجدالحرام ومسجد نبوی محفوظ است ۲۰۲۱م/ ۱۴۴۲هـ.